Przysz艂o艣膰 technologii zarz膮dzania projektami

Przysz艂o艣膰 technologii zarz膮dzania projektami

Nowe technologie zrewolucjonizuj膮 zarz膮dzanie projektami. Nie b臋dzie to a偶 takim szokiem dla przeci臋tnego czytelnika – w mediach pojawi艂o si臋 wiele informacji na temat stopnia, w jakim nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i Internet rzeczy (IoT), zmieni膮 bran偶e od do艂u do g贸ry.

Jednak ludzie cz臋sto maj膮 trudno艣ci z wyodr臋bnieniem wyzwa艅, kt贸re rozwi膮偶膮 pojawiaj膮ce si臋 technologie, oraz konkretnych praktyk, kt贸re zmieni膮 – nawet w ramach ich w艂asnych bran偶. Istnieje milcz膮ce za艂o偶enie, 偶e zmiana nadejdzie – ale 鈥瀋o鈥, 鈥瀓ak鈥 i 鈥瀔iedy鈥 tych zmian sejsmicznych pozostaje niejasne. Kierownicy projekt贸w chc膮 stawi膰 czo艂a wyzwaniom i wykorzysta膰 mo偶liwo艣ci dzisiejszego miejsca pracy szybciej i lepiej ni偶 ich konkurenci. Dlatego wa偶ne jest, aby kierownicy projekt贸w nie tylko rozumieli potencja艂 powstaj膮cej technologii, ale tak偶e jak najlepiej j膮 wykorzysta膰.

Wyzwanie wsp贸艂czesnego zarz膮dzania projektami

Wraz z rozwojem miejsc pracy i popraw膮 technologii biura zarz膮dzania projektami (PMO) coraz cz臋艣ciej odkrywaj膮, 偶e przysz艂o艣膰 zarz膮dzania projektami jest pe艂na wyzwa艅 i mo偶liwo艣ci – w r贸wnym stopniu.

Rozpadaj膮 si臋 tradycyjne struktury miejsc pracy. Dzisiejsza si艂a robocza jest bardziej zdecentralizowana ni偶 kiedykolwiek wcze艣niej; pracownicy coraz cz臋艣ciej pracuj膮 na w艂asny rachunek i zdalnie, mog膮 pracowa膰 w dowolnym miejscu i czasie.

Ma to oczywiste korzy艣ci. Dzisiejsze PMO mog膮 wybiera膰 z du偶o szerszej puli zasob贸w. Sami pracownicy mog膮 szybko dostosowa膰 si臋 do zmieniaj膮cych si臋 okoliczno艣ci, bez wzgl臋du na to, gdzie si臋 znajduj膮 i kt贸ra jest godzina. Jednak brak tradycyjnego miejsca pracy i godzin pracy stanowi r贸wnie偶 prawdziwe wyzwanie dla kierownika projektu, kt贸ry musi koordynowa膰 te coraz bardziej niezale偶ne zasoby w zjednoczon膮 grup臋 zadaniow膮. Komunikowanie si臋 ze zdalnymi pracownikami na wi臋ksz膮 odleg艂o艣膰 zawsze b臋dzie wi膮za艂o si臋 z wyzwaniami, zw艂aszcza gdy kierownicy projekt贸w musz膮 reagowa膰 na szybko zmieniaj膮ce si臋 okoliczno艣ci w czasie rzeczywistym.

W ci膮gu nast臋pnej dekady najbardziej udanymi PMO b臋d膮 te, kt贸re wykorzystaj膮 potencja艂 dzisiejszej, coraz bardziej dynamicznej si艂y roboczej, jednocze艣nie skutecznie zarz膮dzaj膮c i ograniczaj膮c wyzwania, jakie stawia. Pojawiaj膮ca si臋 technologia szybko staje si臋 najskuteczniejszym sposobem osi膮gni臋cia tego celu.

Zarz膮dzanie dzisiejszymi wyzwaniami – dzi臋ki technologii jutra

鈥濶owa technologia鈥 odnosi si臋 do dowolnej kombinacji nast臋puj膮cych element贸w:

Internet rzeczy (IoT) Machine Learning Sztuczna inteligencja Alternatywna rzeczywisto艣膰 Robotyka

W rzeczywisto艣ci termin 鈥瀗owe technologie鈥 jest nieco myl膮cy; co sugeruje, 偶e technologia jest wci膮偶 w fazie rozwoju. W rzeczywisto艣ci oni ju偶 tu s膮. Jednak rozmiar i zasi臋g transformacji przemys艂owej, kt贸r膮 zainicjuj膮, jeszcze si臋 w pe艂ni nie ujawni艂y.

Internet rzeczy

Technologia IoT zasadniczo odnosi si臋 do sposobu, w jaki poszczeg贸lne urz膮dzenia s膮 coraz bardziej po艂膮czone za po艣rednictwem Internetu. Wiele m贸wi si臋 o zdalnych urz膮dzeniach, takich jak tostery czy czajniki, kt贸re s膮 zdalnie sterowane przez Internet – ale jaki jest potencja艂 technologii, kt贸ra zrewolucjonizuje PMO?

Technologia IoT pozwoli PMO na pe艂n膮 integracj臋 zasob贸w fizycznych, takich jak sprz臋t, narz臋dzia i maszyny, z infrastruktur膮 cyfrow膮, tworz膮c sie膰 po艂膮czonych urz膮dze艅, kt贸re komunikuj膮 si臋 ze sob膮. Doprowadzi to do bardziej dynamicznych i adaptacyjnych system贸w zarz膮dzania projektami, kt贸re mog膮 gromadzi膰, analizowa膰 i podejmowa膰 decyzje w oparciu o z艂o偶one informacje w czasie rzeczywistym.

Na przyk艂ad projekty budowlane obejmuj膮 pojazdy takie jak koparki, wiertarki i d藕wigi oraz inne rodzaje specjalistycznego sprz臋tu, z kt贸rych wszystkie mo偶na wyposa偶y膰 w czujniki IoT. System b臋dzie w stanie monitorowa膰 stan i stan tych komponent贸w, ostrzegaj膮c PMO z wyprzedzeniem, je艣li musz膮 utrzyma膰 lub wymieni膰 swoje zasoby fizyczne. Korzystaj膮c z podobnych technik, wyodr臋bni r贸wnie偶 nieefektywno艣ci i zmniejszy ilo艣膰 odpad贸w. Jest to kluczowy element optymalizacji rozmieszczenia zasob贸w w ca艂ym portfolio projekt贸w, kt贸rymi zarz膮dza PMO.

AI i uczenie maszynowe

AI mo偶na zdefiniowa膰 jako ka偶d膮 technologi臋, kt贸ra mo偶e podejmowa膰 z艂o偶one lub 鈥瀒nteligentne鈥 decyzje. Uczenie maszynowe, specyficzny rodzaj sztucznej inteligencji, to proces umo偶liwiaj膮cy technologii analiz臋 ogromnych zbior贸w danych, tworzenie regu艂 i odtwarzanie w艂asnych algorytm贸w w oparciu o zidentyfikowane przez siebie trendy. Mo偶liwo艣ci tych dw贸ch technologii cz臋sto si臋 uzupe艂niaj膮.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mog膮 pom贸c w rozwi膮zaniu jednego z najpilniejszych wyzwa艅 wsp贸艂czesnych PMO – zarz膮dzania zasobami. Optymalizacja rozmieszczenia i dystrybucji zasob贸w ma kluczowe znaczenie dla uzyskania maksymalnej warto艣ci z projekt贸w i staje si臋 coraz trudniejsza, gdy projekty staj膮 si臋 bardziej z艂o偶one.

Algorytmy uczenia maszynowego pozwalaj膮 wsp贸艂czesnym PMO analizowa膰 ogromne ilo艣ci danych w czasie rzeczywistym, w tym te, kt贸re uzyskali z urz膮dze艅 obs艂uguj膮cych IoT. Na tej podstawie system mo偶e automatycznie budowa膰 trendy i wyci膮ga膰 wnioski na temat najlepszych miejsc do alokacji zasob贸w.

Sztuczn膮 inteligencj臋 mo偶na wykorzysta膰 do automatyzacji i usprawnienia codziennych zada艅 i proces贸w kierownik贸w projekt贸w, takich jak planowanie zasob贸w, bilansowanie i dystrybucja. Upraszcza to i przyspiesza etapy planowania i zarz膮dzania zasobami, pozwalaj膮c im skupi膰 si臋 na zadaniach opartych na strategii.

Rozwi膮zania do zarz膮dzania projektami jutra

W miar臋 jak wyzwania stoj膮ce przed zarz膮dzaniem projektami XXI wieku staj膮 si臋 coraz bardziej z艂o偶one, technologia, kt贸rej u偶ywamy do ich zwalczania, staje si臋 coraz bardziej z艂o偶ona. Chocia偶 te nowe rozwi膮zania b臋d膮 prawdopodobnie jednymi z najwa偶niejszych trend贸w, kt贸re b臋d膮 si臋 rozwija膰 w nadchodz膮cych latach, nie s膮 one wykluczaj膮ce. Ale w ca艂ej bran偶y istniej膮 wyra藕ne trendy. Technologia staje si臋 coraz bardziej zintegrowana, bardziej zautomatyzowana i lepiej radzi sobie ze z艂o偶onymi, dynamicznymi wyzwaniami. Przysz艂o艣膰 zarz膮dzania projektami nale偶y do tych responsywnych i adaptacyjnych PMO, kt贸re rozpoznaj膮 i wykorzystaj膮 przysz艂e mo偶liwo艣ci technologiczne szybciej i lepiej ni偶 konkurencja.

Kredyt obrazu: ASDF_MEDIA / Shutterstock

Z ponad 25-letnim do艣wiadczeniem w sektorze zarz膮dzania projektami, Greg Bailey jest wiceprezesem ds. Zarz膮dzania zasobami w ProSymmetry. Pisze o trendach technologicznych, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zarz膮dzania zasobami.